Bengt Waldemarson

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen.

Bengt arbetar med affärsutveckling och kommunikation och har de senaste 30 åren arbetat som VD inom konsultbolag, varumärkes- och marknadschef, försäljningschef och säljare inom en rad olika branscher. Under senaste åren drivit företag och arbetat som konsult med roller som tillväxtkonsult, projektledare, strateg, affärsutvecklare och analytiker med inriktning mot försäljning och marknadsföring av tjänster och produkter till företags- och konsumentmarknad.

– Pappa var skogsarbetare och jag köpte en del av familjens skog. Inte mycket, men den ger mig ändå stor glädje. Varje dag som jag har möjlighet går jag ut i skogen. Att gå upp på heden och se tallarna är en lisa för själen. Som bisyssla arbetar jag som konsthantverkare och leta efter ämnen i min egen skog ger en oerhörd tillfredsställelse.

– Samtidigt så finns det något märkligt med skogens värde, eller snarare brist på värde. Om jag som mindre skogsägare avverkar, så blir det inte så mycket kvar när allt runtomkring är betalt. Jag vill skapa nya värden med skogen som en hållbar resurs och tillsammans med intresserade människor skapa klimatsmart lönsamhet.

– Jag arbetar som affärsutvecklare till vardags och har funderat mycket på hur skogens värden kan utvecklas till mer än bara priser på virket. WFF har fått mig att tro på att jag kan göra något, att jag kan bidra. Jag kan hjälpa till att samla människor som kan hitta rätt frågor och ta fram klimatsmarta produkter och tjänster. Skogen är en av nycklarna till att bryta vårt fossilberoende. Jag som vanlig människa kan göra skillnad och göra världen lite bättre.