Bengt Waldemarson

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Bengt arbetar med affärsutveckling och kommunikation och har de senaste 30 åren arbetat som VD inom konsultbolag, varumärkes- och marknadschef, försäljningschef och säljare inom en rad olika branscher. Under senaste åren drivit företag och arbetat som konsult med roller som tillväxtkonsult, projektledare, strateg, affärsutvecklare och analytiker med inriktning mot […]

Greta von Rosen Stövind

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Greta von Rosen Stövind arbetar som chefsjurist på Statens Kulturråd och har tidigare bland annat arbetat som stiftelseexpert för Swedbank Stiftelsetjänst och som lärare i civilrätt, offentlig rätt och fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska Högskolan. Greta är utbildad balettdansare från skolor som Svenska Balettskolan, the Julliard School i New York och […]

Tomas Lundmark

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Tomas Lundmark är professor i skogsskötsel vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet samt innehar en plats i styrelsen. Han har varit dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och ordförande för skogsavdelningen vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och har lång erfarenhet av att leda och koordinera stora forskningsprogram. Tomas är utbildad jägmästare, bor […]

Gunnar Olofsson

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Företagsledare och skogsägare i Jämtland, numera sedan några år internationell rådgivare inom industri och finans, med uppdrag främst i Norden. Styrelseordförande för Statskog SF (Norges största skogsägare), ordf. för SEKAB och ordf. för Norrlandsfonden, för att nämna några uppdrag. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri. VD och […]

Maria Hedblom

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen. Maria Hedblom arbetar som VD på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Hon har tidigare varit VD och medgrundare till Skogstekniska klustret och näringslivschef i Vindelns kommun. Maria är också engagerad i ett flertal styrelser. Maria är utbildad gymnasieekonom och drev under ett flertal år eget företag inom mediabranschen. Skogen […]

Jan Wejdmark

Jan Wejdmark. Stiftelsens grundare och styrelseordförande. Född och uppvuxen i Granö. Skogsägare med djupa rötter i bygden där familjen verkat i 15 generationer. Ordförande för Granö Beckasin; en turistdestination baserad på natur- och kulturupplevelser och ett nav för företagsutveckling i bygden. Grundade Newsec-koncernen tillsammans med partners 1994. Idag norra Europas största fastighetsrådgivnings- och förvaltningsföretag. Verksam […]