Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

Kostnadsfritt digitalt event

10 juni | Kl 10.30-15.00

Ladda ned programmet här

Kan marknadslösningar vara en möjlighet? Vem är i sådana fall köparen och vad är det som säljs? Hur kan en framtida marknadsplats för detta se ut?

World Forest Forum inbjuder till ett digitalt event där vi frågar oss om marknadslösningar är en möjlighet för att skapa en rikare biologisk mångfald.

Under konferensen får vi lyssna till Timothy Male, som bland mycket annat varit Obamas rådgivare i naturvårdsfrågor och nu leder Environmental Policy Center I USA. Vi ställer oss frågan vad vi i Sverige kan lära av amerikanska erfarenheter kring finansiering av naturskydd- och restaurering?

Deltar gör också Aleksandra Holmlund, ansvarig för ett forskningsprojekt kring nya finansieringslösningar för biologisk mångfald. Hon presenterar internationella exempel som redan nu kommit långt i frågan.

Att delta i eventet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart du kan.

Anmäl dig här