Skogen som lösning för klimatet – hur tänker du?

World Forest Forum bjuder in till träff med skogsägare

8 April  –  Kl 19:00 – 20:30
Digitalt via Zoom.

Varmt välkommen till ett möte för skogsägare och entreprenörer. Vi vill lyssna, skapa utrymme för dialog och söka gemensamma svar med tydligt fokus på lösningar som utvecklar användningen av skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Länk till Zoom skickas till din angivna e-postadress, senast den 5 april.
Kostnadsfritt deltagande men antalet platser är begränsat, anmäl dig redan idag!

Vi ser med stort intresse fram emot att träffa er.
Bästa hälsningar, Styrelsen World Forest Forum.

Har du frågor?

Vi vill samtala om frågor kopplade till:

  • Skogen binder koldioxid som andra släpper ut. Ska det vara en gratistjänst eller är det en ny affärsmöjlighet att erbjuda klimatkompensation i svensk skog?
  • Många arter i skogen är ovanliga. Har du funderat på möjligheten att arrendera ut vårdträd med höga naturvärden till dem som vill bidra till en rikare biologisk mångfald?
  • Skogen är en källa till rekreation och friluftsliv. Vad är en meter promenadstig eller cykelstig värd, kan man ta betalt för rekreationsvärdet i skogen?