Greta von Rosen Stövind

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen.

Greta von Rosen Stövind arbetar som chefsjurist på Statens Kulturråd och har tidigare bland annat arbetat som stiftelseexpert för Swedbank Stiftelsetjänst och som lärare i civilrätt, offentlig rätt och fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska Högskolan. Greta är utbildad balettdansare från skolor som Svenska Balettskolan, the Julliard School i New York och Royal Ballet School i London och var dansare i Kungliga Baletten vid Kungliga Operan i Stockholm innan hon bytte tåspetsskor mot lagbok. 

  • Jag är miljömupp. Men det törs jag nästan inte säga, någon kan bli arg. Men jag är miljömupp och har alltid varit. Jag har alltid varit i skogen. När jag dansade hade jag nästan ingen tid över till någonting annat men jag såg ändå till att komma ut i skogen. Där samlar jag kraft.   
  • Genom WFF kan vi lyfta skogens betydelse och ta fram nya ekonomiska värden, då kommer det gå fort att få till en förändring. Företag är en väldig kraft att räkna med. På det sättet är jag kanske en ovanlig miljömupp eftersom jag gärna samarbetar med alla. Bolag, investerare, entreprenörer och gräsrötter. Jag är inte rädd för att samarbeta med även de mest kommersiella krafterna. Alla vägar behöver prövas. För mig är det viktigt att skapa förståelse för helheten och sedan ta hänsyn till den, det leder till varaktiga resultat. Inom WFF har vi precis den blandningen: Näringsliv, forskning, entreprenörer, lokalbefolkning. Vi är helt oberoende med stark lokal förankring och har förmånen och möjligheten att agera direkt. Det ger oss ett utmärkt utgångsläge. Vi vågar pröva själva.