Gunnar Olofsson

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen.

Företagsledare och skogsägare i Jämtland, numera sedan några år internationell rådgivare inom industri och finans, med uppdrag främst i Norden. Styrelseordförande för Statskog SF (Norges största skogsägare), ordf. för SEKAB och ordf. för Norrlandsfonden, för att nämna några uppdrag.

Lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri.

VD och koncernchef för skogsföretaget Sveaskog åren 2001-2011, samt tidigare VD för Persson Invest Skog samt byrådirektör vid Skogsstyrelsen.

Utbildad jägmästare och dessutom Skoglig Hedersdoktor vid Fakulteten för Skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

  • Skogen har en viktig roll i världsekonomin och Sverige har en unik ställning inom skogsbruk, det måste man komma ihåg. Det finns redan många duktiga aktörer och institutioner, men de flesta är bundna av hur de kan och ska agera genom olika intressenter. Här ser vi vår uppgift. WFF är en oberoende stiftelse med uppgiften att utveckla skogens alla värden; lokala, regionala, nationella och globala. Vi kan agera snabbt.
  • Vi har redan nu ett stort, globalt nätverk, vi är lättrörliga och vi kan på ett enkelt sätt ta in frågeställningar som andra inte kan. Vi har kontaktnätet och kan få hit de allra intressantaste personerna inom olika kunskapsområden som samlas och arbetar tvärvetenskapligt. Vi ska vara en katalysator, en plattform för att ta tillvara skogens alla resurser. Det är också viktigt att attrahera unga människor att jobba med skogen som en resurs. SLU skulle kunna ha ett campus i Granö – här kommer vi kunna ha en kort väg till resultaten.