Maria Hedblom

Stiftelsens grundare och ledamot i styrelsen.

Maria Hedblom arbetar som VD på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Hon har tidigare varit VD och medgrundare till Skogstekniska klustret och näringslivschef i Vindelns kommun. Maria är också engagerad i ett flertal styrelser. Maria är utbildad gymnasieekonom och drev under ett flertal år eget företag inom mediabranschen.

  • Skogen har alltid varit stor del av mitt liv. Vi hade en sommarstuga och när familjen ville ta ner några träd på tomten för att släppa in mer ljus, vägrade jag och kramade träden så de gav upp och träden fick stå kvar. Jag var tidigt en trädkramare.
  • Glädjen över att vistas i skog och mark har med åren förenats med kunskap om skog och skogsbruk. Att vi genom att bruka skogen rätt kan bidra till ett bättre klimat är fantastiskt. Men också att vi kan se alla andra värden som skogen ger! Det är otroligt viktigt för mig.
  • Jag ser att WFF kan göra stor nytta i att sprida goda idéer och förståelse för att skogen kan brukas och användas till bra saker. Vi vill sprida saklig kunskap. Vi tror på att man kan bruka skogen och samtidigt utveckla andra värden. Skogen är inte bara timmerpriser utan har så mycket större värden än så. Inte minst vad gäller att utveckla nya arbetstillfällen och näringar i skogsbygderna. Jag arbetar idag med startup-bolag och jag ser absolut möjligheten att WFF kan komma att gå in på det området inom en snar framtid.