Granö forum 2021

I juni* 2021 kommer vi att genomföra vårt första stora gemensamma forum. Självklart träffas vi i Granö. Vi har valt ut tre fokusfrågor. Frågor som var och en har strategisk betydelse för skogen som koldioxidfälla och evigt förnyelsebar resurs…