Vi skapar en mötesplats i skogen
för allas skull

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

Kostnadsfritt digitalt event

10 juni | Kl 10.30-15.00

Kan marknadslösningar vara en möjlighet? Vem är i sådana fall köparen och vad är det som säljs? Hur kan en framtida marknadsplats för detta se ut?

World Forest Forum inbjuder till ett digitalt event där vi frågar oss om marknadslösningar är en möjlighet för att skapa en rikare biologisk mångfald.

Under konferensen får vi lyssna till Timothy Male, som bland mycket annat varit Obamas rådgivare i naturvårdsfrågor och nu leder Environmental Policy Center I USA. Vi ställer oss frågan vad vi i Sverige kan lära av amerikanska erfarenheter kring finansiering av naturskydd- och restaurering?

Deltar gör också Aleksandra Holmlund, ansvarig för ett forskningsprojekt kring nya finansieringslösningar för biologisk mångfald. Hon presenterar internationella exempel som redan nu kommit långt i frågan.

Att delta i eventet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart du kan.

Program

10.30-10.50: Timothy Male, Enviromental Policy Innovation Center: ”Hur kan man skapa en marknad för
ekosystemtjänster – erfarenheter från USA”


10.50-11.10: Domenico Iannidinardo, Mosaic Forest Management: “Därför valde vi att skapa ett
koldioxidprojekt i vårt skogsbruk”


11.10-11.30: Aleksandra Holmlund, World Forest Forum: ”Biodiversitetskrediter från svensk skog”


11.30-12.00: Reflektioner och samtal


12.00-13.00: Lunchpaus


13.00-13.40: Pass 2 – Hur ser marknaden ut? – Moderator Tomas Lundmark


13.00-13.20: Iain Mackay, Morgan Stanley: “Hur kan det komma sig att det finns en global marknad för
frivilliga koldioxidkrediter?”


13.20-13.40: Anders Enetjärn, Ecogain: “Biodiversitet som affär”


13.40-14.40: Workshops – leds av Bengt Waldemarson. Finns det hinder? Vilka är hoten? Vilka är möjligheterna och hur ser de ut?


14.40-15.00: Pass 3 – Sammanfattning och avslutning, Jan Wejdmark, World Forest Forum
Tomas Lundmark och Jan Wejdmark summerar

Fel: Kontaktformulär hittades inte.