Become an ambassador for the possibilities of the forest!

World Forest Forum ser skogen som vår viktigaste naturresurs. Stiftelsens mål är att få saker att hända och vi har en stark tror på att skogsbruket kan bidra till en rikare biologisk mångfald, säkerställd kolsänka och en ökad tillgång till råvaran. För att lyckas måste vi tänka nytt. Därför fokuserar vi på innovationer, nya affärsmodeller och åtgärder som kan bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk. Allt för att skapa mervärde för både skogsägaren och det omgivande samhället.

Delar du vår syn på skogens möjligheter?
Då är det dags att skriva på vårt manifest Green Agrement!