PRESSMEDDELANDE Granö 31 Augusti 2020

Klimatförändringen går att bromsa – om skogsforskningen omsätts i praktiken. Det menar grundare av den nya stiftelsen World Forest Forum, WFF.

Sverige släpper ut 50 miljoner ton koldioxid per år. Den växande skogen binder 40 miljoner ton av detta. Att låta skogen växa och att bruka den är det effektivaste sättet att minska klimatförändringen. Inget annat vi gör har större betydelse. Sverige skulle kunna bli koldioxidneutralt enbart genom att öka tillväxten i skogen och fortsätta utveckla skogens produkter.

– Skogen är en väldig resurs, både för att bekämpa klimatuppvärmningen och för att få tillgång till en evigt förnyelsebar råvara. Skogen är klimatsmart och hållbar. Och trä är en fantastisk råvara som kan ersätta olja och betong. Allt detta vet vi redan, ändå har det hänt för lite, säger Tomas Lundmark, professor på SLU och en av grundarna av stiftelsen.

WFF ska arbeta snabbt. Målet är att redan inom några månader komma igång med en handfull projekt som kan handla om nya produkter, varor och tjänster baserade på skogens värden och möjligheter.

– Många fina idéer fastnar i universitetens och företagens korridorer. Eller så saknas entreprenörer som vill sätta igång. Det tar för lång tid, därför har vi bildat WFF, säger Jan Wejdmark, initiativtagare och en av grundarna.

De sex grundarna har alla gedigen erfarenhet av skogsbruk och skoglig verksamhet som företagsledare, skogsägare, entreprenörer och forskare.

– Vi tänker lokalt och globalt. Vi börjar i Granö, här är det kort mellan ord och handling. Samtidigt tänker vi storskaligt och globalt. Alla våra projekt ska vara möjliga att skala upp och exportera, säger Jan Wejdmark, grundare och ordförande i stiftelsen.

På måndagen 31/8 lanserades stiftelsen på plats i Granö där grundarna satte plantor på tidigare skogsmark.

Stiftelsens grundare är:

Jan Wejdmark, senior rådgivare på Newsec, samhällsutvecklare
Maria Hedblom, Vd på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
Gunnar Olofsson, Direktör, rådgivare inom industri och finans
Tomas Lundmark, Professor SLU
Greta von Rosen Stövind, chefsjurist Kulturrådet, stiftelseexpert
Bengt Waldemarson, tillväxtkonsult och affärsutvecklare

”Stiftelsens ändamål är att främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen och att alla dess värden därmed tillvaratas för en social-, ekonomisk-, klimat- och miljömässig hållbar samhällsbyggnad.”

Inom tre områden ska WFF utveckla skogen:

  1. Framtidens skogsbruk. Vad är skogens roll i framtidens samhällsbygge?
  2. Nya produkter och tjänster som aktivt minskar klimatuppvärmningen. Hur ska vi använda den evigt förnyelsebara råvaran trä på bästa sätt?
  3. Hållbar grund för rekreation och upplevelser. Vad är en meter stig värd?

Ladda ned pressreleasen här »

Ladda ned pressbilder här »