For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Maria Hedblom har skrivit under World Forest Forums manifest Green Agreement. Hon tror att det finns en starkare kraft i att  jobba för innovativa lösningar än att skapa skam och skuld. Hon hoppas att många vill ställa sig bakom idéen att utveckla skogens resurser för klimatets skull.