For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Maria Hedblom har skrivit under World Forest Forums manifest Green Agreement. Hon tror att det finns en starkare kraft i att  jobba för innovativa lösningar än att skapa skam och skuld. Hon hoppas att många vill ställa sig bakom idéen att utveckla skogens resurser för klimatets skull.

Läs mer och skriv under!