For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Green Agreement är ett bra initiativ anser Björn Ferry. Han har skrivit på World Forest Forums manifest eftersom han vill se att skogens alla värden uppmärksammas. Att skogsägarens perspektiv uppmärksammas är viktigt för Ferry, som tror på nya affärslösningar för klimatets skull.