For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Bengt Waldemarson tror på människans förmåga att hitta nya lösningar på svåra frågor. Han har valt att skriva under Green Agreement  eftersom han vill vara en del av en ny folkrörelse som ser skogens resurser och som kan skapa förändring.