For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Det pågår en diskussion om skogen i världen minskar eller ökar. Pekka Kauppi, professor i miljövetenskap vid Helsingfors Universitet, menar att den bild som förmedlas många gånger är för pessimistisk. Dock förordar han variation i skogsbruket, inte bara mellan länder utan även för mellan kommuner inom ett land.