For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

När Swedbank försäkringar bestämde sig att göra något konkret för klimatet kontaktade de Absorb. Det unga företaget ser till att nya skogsplantor planteras på mark där ägarna återigen vill se träd. Den här gången valde Mete Pektas, hållbarhetsambassadör för Swedbank försäkringar, att själv sätta ner plantorna i jorden och åkte därför till Kroksjö utanför Umeå.

Absorb har startats i samarbete med World Forest Forum, som stödjer nya affärsmodeller för skogsbruket. Absorb fungerar som länk mellan privatpersoner eller företag och skogsägare som vill sätta plantor på till exempel gammal åkermark.