2306, 2022

Biologisk mångfald – hot eller möjlighet

2022-06-23|

Den 10 juni anordnade WFF ett hybridevent i syfte att samtala om lösningar för att öka den biologiska mångfalden. Engagerade deltagare från såväl affärsvärlden, myndigheter, akademin, intresseorganisationer och skogsägare diskuterade konkreta förslag och framtidsmöjligheter. Dialogen kommer att fortsätta genom olika projekt och aktiviteter under hösten. WFF tar [...]

3105, 2022

Behov av nya affärsmodeller

2022-05-31|

För att skapa nya affärsmodeller och ekosystemtjänster inom skogen krävs det att många aktörer jobbar åt samma håll. World Forest Forum tog pulsen på Carolina Sachs, grundare av Martas Explorers, som arbetar med hållbara investeringar och Isak From, socialdemokratisk politiker i miljö- och jordbruksutskottet. Vad är det [...]

2505, 2022

Värdefull mångfald

2022-05-25|

Aleksandra Holmlund driver ett forskningsprojekt med fokus på alternativa finansieringsmöjligheter för biologisk mångfald. 10 juni delar hon med sig av de senaste rönen på World Forest Forums digitala event. Eventet är kostnadsfritt.

2005, 2022

Kanadensisk exempel på ökad mångfald

2022-05-20|

En av talarna vid eventet om biologisk mångfald den 10 juni är Domenico Iannidinardo från Mosaic Forest Management i Kanada. Han kommer att berätta om varför de valde att skapa ett koldioxidprojekt i sitt skogsbruk och hur det påverkar mångfalden.

1805, 2022

Hur mäter man naturvärden?

2022-05-18|

En av knäckfrågorna när det gäller att få igång affärsmodeller kring biologisk mångfald är hur mäter man detta på ett bra och trovärdigt sätt. Anders Enetjärn, grundare av Ecogain, med huvudsäte i Umeå, menar att de har en modell just för detta.

1005, 2022

Amerikansk expert till event om biologisk mångfald

2022-05-10|

Huvudtalare vid World Forest Forums event den 10 juni är Timothy Male, grundare av Enviromental Policy Innovation Center. Han kommer att tala om möjligheten att skapa en marknad för ekosystemtjänster. Under Barack Obamas period som president var Male biträdande direktör för Vita husets råd för miljökvalitet. Under [...]