2206, 2021

Värna både djur och skog

2021-06-22|

Pär Holmström har börjat fundera på nya sätt att sköta den skog han ägt under lång tid. Han beskriver att han gått från en inställning om ”råproduktion” med fokus på mycket volym till att hitta andra lösningar att sköta sin skog. Han ser att det finns ett [...]

2605, 2021

Skogsbrukets framtid

2021-05-26|

Familjen Johansson driver Häljegård utanför Umeå och äger också skog. - Jag brinner för klimatfrågan och tycker att det är viktigt att vi som lokala skogsägare möts och funderar över vad vi vill med skogen, konstaterar Selma Johansson.