Biokrediter kan bidra till en rikare biologisk mångfald. Skogsägaren får betalt för att genomföra naturvårdsåtgärder och företag kan konkret bidra till en bättre miljö. Swedbank och Orsa besparingsskog var de första i Sverige att skriva ett biokredit-avtal. Det krävs dock ett säkert och transparent system för att så många avtal som möjligt ska bli verklighet och det är målet för Swedish Biocredit Alliance.

På skogseventet World Forest Forum 2023 presenterades det första köpet av en biokredit i Sverige. Vad har hänt sedan dess? Frågan går till Bengt Waldemarson, som leder arbetet med SBA.

– Under hösten har vi fört dialog med värdekedjans olika intressenter för att identifiera rätt förutsättningar för aktörerna. Det har resulterat i utformningen av SBA-projektet där vi tillsammans med representanter för skogsägare, möjliga projektutvecklare och köpare ska skapa ett ramverk och marknadsförutsättningar för hållbara investeringar i biologisk mångfald.

Vad kommer att hända under 2024?

– Enligt World Economic Forum så är biodiversitetskrisen en av de värsta riskerna för ekonomin de kommande tio åren. Nästa steg är att få företagen att se vikten av redan nu börja avsätta pengar för att hantera sitt avtryck. Biokrediter kommer därför vara ett mycket bra, enkelt och transparent sätt för företagen att bidra till rikare biologisk mångfald. Så nu jobbar SBA-projektet med att hitta rätt ramverk för att det ska bli möjligt, säger Bengt Waldemarson.

Hur ser samarbetet ut med andra internationella aktörer?

– Vi behöver tänka lokalt och globalt samtidigt, det ger förutsättningar för skalbara lösningar, konstaterar Bengt Waldemarson. Därför arbetar vi i nära samarbete med Biodiversity Credit Alliance, som är det internationella nätverket, och vårt syfte med SBA-projektet är verkar för en nationella och internationell standard för biokrediter för skog.

Biokrediter är en frivillig satsning för att bidra till en rikare biologisk mångfald och alltså inte en kompensationsprodukt. Idén med biokrediter har sitt ursprung i det forskningsprojekt som leds av Aleksandra Holmlund, SLU, och som delfinansieras av bland annat World Forest Forum. Hon presenterade sina första insikter på World Forest Forum 2022.