Kan företag motverka biodiversitetskrisen? Den frågan ställer sig Lena Dahl, Världsnaturfonden WWF, när hon besöker det årliga event World Forest Forum 2024.

Lena Dahl, Senior Advisor Swedish Forestry and Forest Sector, kommer bland annat att tala om hur Världsnaturfonden ser på de möjligheter som biokrediter kan ge, men också vad organisationen ser som kritiska framgångsfaktorer för verktyget.

Organisationen gav under förra året ut rapporten Swedish Businesses and the Biodiversity Crisis, som innehåller rekommendationer för hur företag kan identifiera och hantera risker kopplade till biologisk mångfald. Rapporten innehåller också en studie som beskriver hur 43 större svenska företag arbetar med frågan. Läs rapporten här:

Rapport: Swedish businesses and the biodiversity crisis – Världsnaturfonden WWF »

Läs mer om programmet 30 maj och anmäld dig till hybrideventet redan idag »