2206, 2021

Värna både djur och skog

2021-06-22|

Pär Holmström har börjat fundera på nya sätt att sköta den skog han ägt under lång tid. Han beskriver att han gått från en inställning om ”råproduktion” med fokus på mycket volym till att hitta andra lösningar att sköta sin skog. Han ser att det finns ett [...]

2605, 2021

Skogsbrukets framtid

2021-05-26|

Familjen Johansson driver Häljegård utanför Umeå och äger också skog. - Jag brinner för klimatfrågan och tycker att det är viktigt att vi som lokala skogsägare möts och funderar över vad vi vill med skogen, konstaterar Selma Johansson.

804, 2021

Skogen som lösning för klimatet – hur tänker du?

2021-04-08|

Digital träff med skogsägare 8 April  –  Kl 19:00 – 20:30 Under WFF:s första digitala event möttes skogsägare och entreprenörer för att lyssna, dela tankar och söka gemensamma lösningar för att utveckla användningen av skogen och samtidigt minska klimatpåverkan. Det fanns ett starkt engagemang hos deltagarna som visade på vikten [...]

3108, 2020

Vill rädda jordens klimat med hjälp av skogen

2020-08-31|

PRESSMEDDELANDE Granö 31 Augusti 2020 Klimatförändringen går att bromsa - om skogsforskningen omsätts i praktiken. Det menar grundare av den nya stiftelsen World Forest Forum, WFF. Sverige släpper ut 50 miljoner ton koldioxid per år. Den växande skogen binder 40 miljoner ton av detta. Att låta skogen [...]