Spännande lösningar för en hållbar framtid

Vår idé är enkel och samtidigt världsomfattande. Vi ska tillsammans med våra partner, skogsägare, finansiärer, forskare och entreprenörer bli bättre på att ta tillvara skogen och allt det som kan göras av skogen. Vi ska utveckla nya produkter och tjänster baserade på skogen och trä som en evigt förnyelsebar råvara. Vi ska utveckla nya sätt att uppleva skogen. Vi ska utveckla nya sätt att äga och förädla skog. Och vi ska skapa nya företag och jobb för alla dem som bor i skogsregionerna.

Många gör redan detta men det går för långsamt. Många fina idéer saknar finansiering, fastnar i företagens korridorer, trasslar in sig i myndigheternas pärmar, blir PM och skrivelser, utreds i evighet men når aldrig den rika myllan där de kan gro och växa till något nytt och livsviktigt för mänskligheten.

Hållbar framtid genom nya produkter

Vi börjar i byn Granö, i Västerbotten, i norra Sverige. Vi är vår verkstad. Här kan vi gå från ord till handling på en förmiddag. Vi diskuterar vid frukostbordet, bestämmer vad vi ska göra, öppnar dörren och går ut i skogen – och gör det vi sagt. Och ser hur det fungerar. Det kan vara allt från att sätta trädplantor på ett nytt sätt, använda trä istället för andra råvaror eller att göra skogen tillgänglig som friskvårdsområde för många, många fler. Eller varför inte lära ut hur man använder tio olika trädslag för att bygga ett hållbart hus.

Vårt mål är att hitta lösningar som fungerar lokalt i Granö – för att sedan få dem att fungera i resten av världen.

En hållbar framtid där trä ersätter plast

Konkreta pågående projekt

Biodiversitetet

Höga naturvärden är en affärsmöjlighet. Hur kan vi skapa hållbara affärsmodeller där syftet är att säkerställa och utveckla en rik biologisk mångfald i den brukade skogen? Genom att forskning och entreprenörskap möts, utforskas möjligheten om marknadsbaserade alternativ kan utgöra ett komplement till det formella skyddet.

Certifikat

De som släpper ut koldioxid ska kunna betala de som absorberar koldioxiden. Vi lanserar ett samarbetsavtal med Carbon Capture Company som erbjuder klimatkompensation med hjälp av svenska skogsägare. Skogsägare som åtar sig att säkerställa en kolsänka i skogen bidrar till att buffra för utsläpp av koldioxid i andra samhällssektorer. Den klimatnyttan synliggörs och prissätts av Carbon Capture Company AB.

Gödsling

Vidareutveckling av ett småskaligt och flexibelt drönarbaserat system för precisionsspridning av skogsgödsel.

Den nya tekniken minimerar risken för negativ miljöpåverkan och möjliggör såväl punktgödsling av enskilda träd/plantor som mer traditionell bredspridning. Utvecklingen sker i samarbete med Skogstekniska klustret och Nordluft AB.

Nyplantering

Att anlägga ny skog på restmarker som inte längre brukas aktivt för sitt ursprungliga ändamål, som till exempel nedlagd åkermark, skapar nya kolsänkor. I samarbete med Absorb AB söker vi intresserade markägare som vill bygga nya skogar för att erbjuda privatpersoner ett sätt att kunna klimatkompensera med hjälp av nya svenska skogar.

Naturguide

Naturen gömmer många vackra platser. Med digital teknik kan helt nya lösningar för guidade turer i skogen utvecklas. Syftet är att göra skogen mer lättillgänglig för privatpersoner samt att hitta affärsmöjligheter för både skogsägare och upplevelseföretag. Detta projekt är ett startup där en prototyp ska tas fram tillsammans med Granö Beckasin.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.