Skogens oändliga möjligheter

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Förväntningarna på vad den ska bidra till är dock högre än någonsin. För att klara miljömålen behöver skogens kolsänka säkerställas och helst öka genom ett fortsatt växande virkesförråd och kollager. Men för att kunna minska det klimatskadliga fossilberoendet behövs samtidigt mer förnybar råvara vilket innebär att hela tillväxten i skogen skulle behöva skördas och inte sparas i skogen för att bygga virkesförråd.

En unik livsmiljö

Skogen är också en unik livsmiljö för många djur och växter och för att bevara en rik biologisk mångfald krävs en tydlig hänsyn i skogsbruket. Skogen erbjuder dessutom ovärderlig möjlighet till friluftsliv och rekreation och det är fler än någonsin som vill ta del av den, vilket även det skapar förväntningar på hur skogen ska brukas.

Den svenska skogen växer med nästan 120 miljoner kubikmeter per år. Det innebär att skogen binder drygt 160 miljoner ton koldioxid årligen. All skogstillväxt skördas inte utan en del lämnas kvar för att öka mängden träd i skogen.

skogen viktig naturresurs

Dessutom ökar mängden kol som lagras i marken varje år. Tillsammans ger det en nettoupplagring av koldioxid på ca 40 miljoner ton koldioxid i skogen varje år. Det kan jämföras med de totala svenska nettoutsläppen i andra samhällssektorer som är ca 50 miljoner ton per år där industrin och inrikes transporter står för huvuddelen. Tack vare skogen så är Sveriges bidrag till koldioxidökningen i atmosfären ”bara” ca 10 miljoner ton per år.

Vi börjar nu.

Den växande skogen har ofattbart stor betydelse som koldioxidfälla och bidrar högst påtagligt till att minska jordens uppvärmning. Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det självklart att se på frågan, hur vi kan utveckla skogen.

Vi vänder oss därför till entreprenörer, innovatörer, finansiärer, konsumenter, forskare, politiker, beslutsfattare och skogsägare. Tillsammans ska vi utveckla skogen som en strategisk resurs för att bekämpa klimatförändringen och för att skapa ett hållbart samhällsbygge. Och vi väntar inte på vad andra tycker och tänker. Vi börjar nu.

skogen viktig naturresurs

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.