Loading...

Klimatsmarta åtgärder inom ramen för ett hållbart skogsbruk

Route to Paris är ett tvärvetenskapligt projekt där de svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle studeras. Mer specifikt studeras förutsättningarna att införliva klimatsmarta åtgärder inom ramen för ett hållbart skogsbruk för att på så sätt nå målen i Parisavtalet.

Projektet genomförs av experter inom skogspolitik och förvaltning från natur- och samhällsvetenskap samt humaniora och bygger på ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Högskolan i Borås, Södertörns högskola och Lunds universitet. Även World Forest Forum deltar i projektet som finansieras av Formas.

Från Umeå universitet medverkar Institutionen för idé- och samhällsstudier och Statsvetenskapliga institutionen. Genom att lära från tidigare omställningar analysera koldioxidflöden och substitutionseffekter i samhället baserat på olika skogsscenarier, analysera konsumtionen av olika trävaror, samt engagera berörda intressenter i dialogprocesser är avsikten att identifiera förutsättningar och hinder för att uppnå klimatmålen i samspel med ett hållbart skogsbruk.

Forskarna kommer också i nära samarbete med berörda aktörer att identifiera och utveckla innovativa policyverktyg och skötselmetoder som syftar till att stimulera skogsägare över hela landet att tillämpa ett klimatsmart skogsbruk.

Läs mer om projektet här:

På Lunds universitet bedrivs delar av projektets historiska forskning. Denna syftar till att utifrån ett kunskapshistoriskt perspektiv analysera och lära från historiska samhälleliga vägskäl parallella till den samtida frågan om skogens roll i klimatomställningen.

Högskolan i Borås medverkar med delprojektet Understanding consumption of wood products.

Kontaktperson:

MARIA HEDBLOM
VD
070-236 54 36
maria.hedblom@worldforestforum.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.