Biologisk mångfald – vad spelar den för roll?

Ett av WFF:s fokusområden är biologisk mångfald. För att dra igång arbetet anordnade stiftelsen en intensiv workshop i november under rubriken Biologisk mångfald – vad spelar den för roll? Det var en bred representation från olika organisationer och företag som samtalade om vi kan kunna utveckla den biologiska mångfalden och samtidigt skapa mervärden för skogsägaren.

Forskaren Aleksandra Holmlund presenterade även sitt nystartade forskningsprojekt som undersöker möjligheterna till marknadslösningar för biodiversitet.

Kommande event under våren kommer att försätta utforska ämnet och vid det första tillfället gör vi en internationell utblick.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Plats för idéer

World Forest Forum har som mål att skapa genuina mötesplatser där nya lösningar kan födas. Vi bjuder in människor med olika erfarenheter och bakgrund för att tillsammans titta på de utmaningar skogen står inför. Vi vill engagera privatpersoner, skogsägare, företag och organisationer som ser skogen som en hållbar och evigt förnyelsebar resurs.

Vi börjar i Granö i norra Sverige. Här skapar vi tillsammans nya arbetsmetoder, idéer och företag. Här skapas prototyperna som ska spridas.

Vi bjuder kontinuerligt in till olika event, vissa öppna för alla intresserade och vissa inriktade mot en viss målgrupp. Nu sker alla event digitalt men så snart samhället kan öppnas upp igen kommer vi att bjuda in till vår mötesplats i Granö.

Frågor eller funderingar?

Kontaktpersoner:
Maria Hedblom
info@worldforestforum.com

Peter Svanberg
peter.svanberg@worldforestforum.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.