Aktuella event

En av World Forest Forums tydliga målsättningar lyder så här: ”Vi skapar en fast mötesplats där vi samlar nyckelpersoner med tydligt fokus på lösning av frågor och konkreta resultat. Vi skapar perspektiv, vi tänker både på nästa vecka och om 200 år samtidigt.”


World Forest Forum 2024

Torsdagen den 30 maj är det dags för stiftelsen årliga hybridevent där de stora globala frågorna möter de lokala möjligheterna. Biokrediter är en av de konkreta lösningar som vuxit fram i samverkan med många engagerade medverkande. Årets event kommer att fokusera på hur biokrediter kan vara ett verktyg för företag att bidra till en rikare biologisk mångfald.