Föreläsningar

Kan biokrediter vara ett verktyg för mitt företag att arbeta för en rikare biologisk mångfald? »
Martin Pilstjärna, expert inom biologisk mångfald och projektmedarbetare i Swedish Biocredit Alliance samt Lisa Wärn, projektledare Swedish Biocredit Alliance.


Biokrediter – ett verktyg för näringslivet att bidra till en rikare biologisk mångfald »
Martin Pilstjärna, expert biologisk mångfald och projektmedarbetare i Swedish Biocredit Alliance.


Att förstå biologisk mångfald »
Lena Gustafsson, professor emerita vid SLU


Återställa de dikade skogliga våtmarkerna eller att fortsätta skogsproduktionen? »
Mats Nilsson, professor emeritus vid SLU