Föreläsningar

Att förstå biologisk mångfald

Vad betyder egentligen rik biologisk mångfald i skogen?

På den frågan svarade Lena Gustafsson, professor emerita vid SLU, när World Forest Forum anordnade ett kunskapswebbinarium.