Hållbara lösningar

World Forest Forum är med och tar fram lösningar som utvecklar användningen av skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Vi är en stiftelse vars ändamål är att främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen. Målet är att alla dess värden därmed tas tillvara för en hållbar samhällsbyggnad, såväl socialt, ekonomiskt, som klimat- och miljömässigt.

Inom tre områden utvecklar vi skogen:

 1.  Framtidens skogsbruk
  Vad är skogens roll i framtidens samhällsbygge?
 2.  Nya produkter och tjänster som aktivt minskar klimatuppvärmningen
  Hur ska vi använda den evigt förnyelsebara råvaran trä på bästa sätt?
 3.  Hållbar grund för rekreation och upplevelser
  Vad är en meter stig värd för dig?

Vårt mål

Vårt långsiktiga mål är att vår globala stiftelse ska vara en katalysator och en plattform för att tillvarata och utveckla skogens alla resurser och driva frågor som ger tydliga resultat. Vi engagerar privatpersoner, skogsägare, företag och organisationer som ser skogen som en hållbar och evigt förnyelsebar resurs:

 • Vi skapar lokala lösningar som kan exporteras över hela jorden och är till nytta för hela mänskligheten
 • Vi börjar i Granö i Norra Sverige. Här tar vi fram arbetsmetoder, organisation, nya idéer och företag. Här skapar vi prototyperna. Men redan dag två går vi på export
 • Vi skapar förutsättningar för att förvalta skogens alla möjligheter till hållbara små- och storskaliga produkter och tjänster
 • Vi lär människor förstå värdet av att förvalta skogen rätt
 • Vi skapar ett starkt engagemang hos en bred bas av intressenter som politiker, skogsägare, investerare, forskare, ideella aktörer, innovatörer
 • Vi skapar en fast mötesplats där vi samlar nyckelpersoner med tydligt fokus på lösning av frågor och konkreta resultat.
  Vi skapar perspektiv, vi tänker både på nästa vecka och om 200 år samtidigt
 • Vi hittar nya produkter och tjänster under skogens omloppstid för att skapa motivation till investeringar på kort och lång sikt. Vi bryter fossilberoendet
 • Vi skapar förutsättningar för nya affärsidéer som ger lokala jobb – en levande landsbygd är hållbar!

Det är vi som står bakom projektet

JAN WEJDMARK

MARIA HEDBLOM

TOMAS LUNDMARK

GRETA VON ROSEN STÖVIND

GUNNAR OLOFSSON

BENGT WALDEMARSON

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.