Tidigare event

WORLD FOREST FORUM 30 maj 2024

Investera i rikare biologisk mångfald

Torsdagen den 30 maj var det dags för stiftelsens årliga hybridevent där de stora globala frågorna mötte de lokala möjligheterna. Årets event fokuserade på hur biokrediter kan vara ett verktyg för företag att investera i en rikare biologisk mångfald.

WORLD FOREST FORUM 31 maj 2023

Investera i rikare biologisk mångfald

Varför ska svenska företag och organisationer satsa på rikare biologisk mångfald? Hur följer företag upp sitt avtryck idag? Vilket värde kan en investering i biologisk mångfald ge? Dessa frågor diskuterades under hybrideventet World Forest Forum 23 som arrangerades 31 maj.

WORLD FOREST FORUM 10-11 juni 2022

Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

Under konferensen Biologisk mångfald – hot eller möjlighet? 10-11 juni fick deltagarna en helt ny insikt i hur marknadslösningar för biologisk mångfald fungerar internationellt. Vi ställde oss frågan på vilket sätt vi i Sverige kan använda oss av dessa erfarenheter?