Tidigare event

31 maj 2023

Investera i rikare biologisk mångfald

Varför ska svenska företag och organisationer satsa på rikare biologisk mångfald? Hur följer företag upp sitt avtryck idag? Vilket värde kan en investering i biologisk mångfald ge? Dessa frågor diskuterades under hybrideventet World Forest Forum 23 som arrangerades 31 maj.

10-11 juni 2022

Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

Under konferensen Biologisk mångfald – hot eller möjlighet? 10-11 juni fick deltagarna en helt ny insikt i hur marknadslösningar för biologisk mångfald fungerar internationellt. Vi ställde oss frågan på vilket sätt vi i Sverige kan använda oss av dessa erfarenheter?