Tid för förändring

Vi står inför ett nytt år och då finns det anledning att summera året som gått. När utmaningarna är stora behöver vi påminna oss om de steg som tagits för att komma närmare lösningar. Att se till skogens alla resurser och driva frågor som ger tydliga resultat är vårt recept också för 2023.

Biokrediter på COP15

FN:s klimatmöte COP15 nådde till slut fram till en global överenskommelse för att rädda den biologiska mångfalden. Finansieringen av åtgärderna har dock varit svårare för länderna att enas om. Det är tydligt att det finns behov av att också hitta kompletterande lösningar för att rädda naturens artrikedom. Aleksandra Holmlund har under året forskat om biokrediter kan vara ett sätt och hon deltog också under COP15.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Boka in 31 maj 2023!

Dags att boka in nästa års viktigaste event. För att lyckas nå målet med en rikare biologisk mångfald krävs det konkreta lösningar och handlingar. Det kommer vi att fokusera på under ett hybridevent onsdagen 31 maj 2023.

Green Agreement

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Det krävs dock nya lösningar för att för att bevara och utveckla en rik natur. WFF har som mål att utveckla dessa tillsammans med människor som engagerar sig för skogen. Vill du vara med? Läs vårt manifest och skriv under du med!

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

I skogen växer materialet
till framtidens produkter

Vi ska ta fram lösningarna som utvecklar användningen
av skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Så binder skogen
våra CO2 -utsläpp

Skogen binder 80 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi
vill kan den binda 100 procent. Eller mer. Vi vet hur man gör.

Så binder skogen våra koldioxidutsläpp - World Forest Forum
World Forest Forum - Tallplanta

Ett ansvarstagande skogsbruk
där har skogen sin själ i behåll

Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det livsviktigt hur vi utvecklar skogen.

VI HAR KUNSKAPEN, MÄNNISKORNA, RESURSERNA OCH KONTAKTERNA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.