Dags att anmäla sig till WFF23

Varför ska svenska företag och organisationer satsa på rikare biologisk mångfald? Hur följer företag upp sitt avtryck idag? Vilket värde kan en investering i biologisk mångfald ge? Dessa frågor kommer att diskuteras när hybrideventet World Forest Forum 23, som arrangeras 31 maj. Anmälan har nu öppnat.

Vilken betydelse har skogens våtmarker?

Vad är bäst för klimatet; att återställa de dikade skogliga våtmarkerna eller att fortsätta skogsproduktionen? Den frågan behandlade professor emeritus Mats Nilsson, SLU, under ett webbinarium arrangerat av World Forest Forum.

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

Biokrediter på COP15

FN:s klimatmöte COP15 nådde till slut fram till en global överenskommelse för att rädda den biologiska mångfalden. Finansieringen av åtgärderna har dock varit svårare för länderna att enas om. Det är tydligt att det finns behov av att också hitta kompletterande lösningar för att rädda naturens artrikedom. Aleksandra Holmlund har under året forskat om biokrediter kan vara ett sätt och hon deltog också under COP15.

Green Agreement

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Det krävs dock nya lösningar för att för att bevara och utveckla en rik natur. WFF har som mål att utveckla dessa tillsammans med människor som engagerar sig för skogen. Vill du vara med? Läs vårt manifest och skriv under du med!

Stöd Green Agreement - World Forest Forum

I skogen växer materialet
till framtidens produkter

Vi ska ta fram lösningarna som utvecklar användningen
av skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Så binder skogen
våra CO2 -utsläpp

Skogen binder 80 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi
vill kan den binda 100 procent. Eller mer. Vi vet hur man gör.

Så binder skogen våra koldioxidutsläpp - World Forest Forum
World Forest Forum - Tallplanta

Ett ansvarstagande skogsbruk
där har skogen sin själ i behåll

Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det livsviktigt hur vi utvecklar skogen.

VI HAR KUNSKAPEN, MÄNNISKORNA, RESURSERNA OCH KONTAKTERNA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.