Biologisk mångfald – hot eller möjlighet

Den 10 juni anordnade WFF ett hybridevent i syfte att samtala om lösningar för att öka den biologiska mångfalden. Engagerade deltagare från såväl affärsvärlden, myndigheter, akademin, intresseorganisationer och skogsägare diskuterade konkreta förslag och framtidsmöjligheter. Dialogen kommer att fortsätta genom olika projekt och aktiviteter under hösten.

Se filmen

Green Agreement

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Det krävs dock nya lösningar för att för att bevara och utveckla en rik natur. WFF har som mål att utveckla dessa tillsammans med människor som engagerar sig för skogen. Vill du vara med? Läs vårt manifest och skriv under du med!

Jag vill underteckna!
Stöd Green Agreement - World Forest Forum

I skogen växer materialet
till framtidens produkter

Vi ska ta fram lösningarna som utvecklar användningen
av skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Nya lösningar

Så binder skogen
våra CO2 -utsläpp

Skogen binder 80 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi
vill kan den binda 100 procent. Eller mer. Vi vet hur man gör.

Klimatet
Så binder skogen våra koldioxidutsläpp - World Forest Forum
World Forest Forum - Tallplanta

Ett ansvarstagande skogsbruk
där har skogen sin själ i behåll

Skogen är en strategisk resurs för att minska människans klimatpåverkan. Den växande skogen betyder mer för klimatet än alla andra åtgärder vi gör tillsammans. Därför är det livsviktigt hur vi utvecklar skogen.

skogen

VI HAR KUNSKAPEN, MÄNNISKORNA, RESURSERNA OCH KONTAKTERNA

Om oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.