Hur kan de svenska skogarna bidra till att klimatmålen som beslutades i Paris uppnås? Det studeras av forskare i det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris. World Forest Forum är en av parterna tillsammans med flera lärosäten.

– De svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle är ett oerhört viktigt område att undersöka, konstaterar Maria Hedblom, vd för World Forest Forum.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som antogs av nästan alla världens länder i december 2015, under FN:s klimatkonferens (COP 21) i Paris, Frankrike. Dess huvudsyfte är att bekämpa klimatförändringen och begränsa den globala uppvärmningen.

Förutsättningarna för att införliva klimatsmarta åtgärder inom ramen för ett hållbart skogsbruk för att på så sätt nå målen i Parisavtalet studeras i Route to Paris. Projektet genomförs av experter inom skogspolitik och förvaltning från natur- och samhällsvetenskap samt humaniora och bygger på ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Högskolan i Borås, Södertörns högskola och Lunds universitet. Även World Forest Forum deltar alltså i projektet som finansieras av Formas.

– Vi har fått möjligheten att delta i dialogprocesser med berörda intressenter där målet var identifiera förutsättningar och hinder för att uppnå klimatmålen i samspel med ett hållbart skogsbruk, säger Maria Hedblom.

Forskarna räknar med att vissa resultat kommer att presenteras i samband med World Forest Forum 2024 i Granö sista dagarna i maj nästa år. Där kommer bland annat den komplexa frågan om hur åtgärder för klimatet och biologisk mångfald kan krocka behandlas.

Läs mer om projektet här »