711, 2023

Olika åsikter om biologisk mångfald

2023-11-07|

Är det bäst att bevara biologisk mångfald i stora reservat eller genom hänsyn i den brukade skogen? En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att åsikterna om vad som är bäst varierar mellan olika intressenter beroende på deras syn på naturen. I en nyligen publicerad studie har forskare [...]

1910, 2023

Årets stipendiat utsedd

2023-10-19|

Foto: Olle Melkerhed Isabella Hallberg Sramek, 29 år, har tilldelats World Forest Forums stipendium för 2023. Det nyinstiftade stipendiet vill lyfta fram unga personer som visat ett starkt intresse och engagemang för skogliga frågor. En beskrivning som mer än väl stämmer överens med Hallberg-Sramek, postdoktor vid SLU, vars forskning [...]

1610, 2023

Att förstå biologisk mångfald

2023-10-16|

Vad betyder egentligen rik biologisk mångfald i skogen? På den frågan svarade Lena Gustafsson, professor emerita vid SLU, när World Forest Forum anordnade ett kunskapswebbinarium nyligen. Det var en uppskattat presentation som också engagerade många av åhörarna i den efterföljande frågestunden. För den som inte hade möjlighet att delta [...]

708, 2023

Nytt stipendium ska stötta ungas engagemang för skogen

2023-08-07|

World Forest Forum vill uppmuntra unga personer som engagerar sig för skogliga frågor och har därför inrättat ett nytt stipendium. Stipendiet kommer att delas ut årligen och i år är summan på 10 000 kr. - Syftet med stipendiet är att främja en ung persons utbildning, utveckling eller ett specifikt [...]

906, 2023

Svensk satsning på biokrediter

2023-06-09|

Biokrediter kan vara en lösning för en rikare biologisk mångfald i svenska skogar. Den första affären är nu gjord men för att investeringar ska kunna genomföras i större skala krävs att ett trovärdigt system byggs upp. - Därför lanserar vi nu Swedish Biocredit Alliance, SBA, vars mål är att [...]

706, 2023

Första köpet av biokrediter

2023-06-07|

Första köpet av biokrediter är klart. Först ut blev Swedbank att finansiera åtgärder för en rikare biologisk mångfald och säljare är Orsa Besparingsskog. - Att bevara biologisk mångfald och återställa ekosystem är avgörande. Som bank kan vi stödja forskning och vara med och utveckla innovativa finansiella lösningar och metoder [...]