301, 2024

Svensk lösning för biokrediter

2024-01-03|

Biokrediter kan bidra till en rikare biologisk mångfald. Skogsägaren får betalt för att genomföra naturvårdsåtgärder och företag kan konkret bidra till en bättre miljö. Swedbank och Orsa besparingsskog var de första i Sverige att skriva ett biokredit-avtal. Det krävs dock ett säkert och transparent system för att så [...]

2012, 2023

God Jul & Gott Nytt År

2023-12-20|

World Forest Forum ska på olika sött bidra till nya lösningar för utmaningarna i skogen, det var målet när vi bildades vår stiftelse. Det känns väldigt bra att, nu när snart ännu ett år passerat, konstatera att vi ser konkreta resultat av vårt arbete. Vi vill därför tacka [...]

1912, 2023

World Economic Forum till Granö

2023-12-19|

World Economic Forum väljer World Forest Forum 2024. De har identifierat hotet mot den biologiska mångfalden som en av de största riskerna för världsekonomin. Organsiationen menar att så mycket som hälften av världens BNP kan gå förlorad om inget görs. I Granö, där eventet hålls, kommer WEF att [...]

3011, 2023

Vägen till ett bättre klimat

2023-11-30|

Hur kan de svenska skogarna bidra till att klimatmålen som beslutades i Paris uppnås? Det studeras av forskare i det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris. World Forest Forum är en av parterna tillsammans med flera lärosäten. - De svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle är [...]

711, 2023

Olika åsikter om biologisk mångfald

2023-11-07|

Är det bäst att bevara biologisk mångfald i stora reservat eller genom hänsyn i den brukade skogen? En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att åsikterna om vad som är bäst varierar mellan olika intressenter beroende på deras syn på naturen. I en nyligen publicerad studie har forskare [...]

1910, 2023

Årets stipendiat utsedd

2023-10-19|

Foto: Olle Melkerhed Isabella Hallberg Sramek, 29 år, har tilldelats World Forest Forums stipendium för 2023. Det nyinstiftade stipendiet vill lyfta fram unga personer som visat ett starkt intresse och engagemang för skogliga frågor. En beskrivning som mer än väl stämmer överens med Hallberg-Sramek, postdoktor vid SLU, vars forskning [...]