World Economic Forum väljer World Forest Forum 2024. De har identifierat hotet mot den biologiska mångfalden som en av de största riskerna för världsekonomin. Organsiationen menar att så mycket som hälften av världens BNP kan gå förlorad om inget görs. I Granö, där eventet hålls, kommer WEF att tala om ekonomins roll för en friskare värld.

– Jag är stolt att vi skapat en sådan plattform att vi attraherar stora och viktiga internationella aktörer, säger Maria Hedblom, vd för World Forest Forum.

World Forest Forum är ett årligt hybridevent som 2024 äger rum 30 maj. Här möts engagerade representanter för skogsägarna, näringsliv, miljörörelsen, akademin och andra myndigheter för att prata om de resurser som finns i skogen. Lösningar för att nå en rikare biologisk mångfald har varit i fokus för stiftelsens arbete och det fortsätter nästa år.

Boka in 30 maj redan nu. Vi återkommer med fler talare och fullständigt program i början på året, liksom möjligheten att anmäla sig.