Filippa Drakander, som är ansvarig för arbetet med affärsutvecklingen inom Sustainability för Newsec Advisory i Sverige, är en av huvudtalarna vid World Forest Forum 2024.

– Mitt fokus i presentationen kommer att vara på varför investeringar i biokrediter kan stärka företagens hållbarhetsarbete, säger Filippa Drakander. Det gäller speciellt för företag som idag har svårt att se hur biologisk mångfald är ett ESG Scope som de kan arbeta med.

Förkortningen ESG står för miljömässiga (Environmental), sociala (Social) och bolagsstyrningsmässiga (Governance) faktorer. Dessa faktorer används för att utvärdera hållbarheten och effekten av en investering.

– Mitt uppdrag innebär bland annat att stärka ESG-perspektivet i både befintliga och nya tjänster samt att tydliggöra vårt helhetserbjudande tillsammans med våra systerbolag, både i Sverige och Norden, För Filippa Drakander, Sustainability Development Manager.

Hybrideventet äger rum 30 maj och är öppet för alla.

Läs mer och anmäl dig här »