Den 10 juni anordnade WFF ett hybridevent i syfte att samtala om lösningar för att öka den biologiska mångfalden. Engagerade deltagare från såväl affärsvärlden, myndigheter, akademin, intresseorganisationer och skogsägare diskuterade konkreta förslag och framtidsmöjligheter. Dialogen kommer att fortsätta genom olika projekt och aktiviteter under hösten. WFF tar ansvar för att bjuda in till dessa.

Dagen bjöd också på presentationer av såväl internationella som nationella talare. Timothy Male, som tidigare arbetat som Obamas rådgivare i naturfrågor, var en av dessa och han berättade om arbetet med biologisk mångfald i USA. Aleksandra Holmlund presenterade sin forskning kring biodiviersitetskrediter och hur det skulle kunna fungera för den svenska marknaden.

Se filmen för att få en glimt av vad som sades och hur deltagarna uppfattade eventet.