2710, 2022

Ny VD för World Forest Forum

2022-10-27|

Maria Hedblom har utsetts till VD för World Forest Forum från och med 1 november. Stiftelsen arbetar för att hitta lösningar som utvecklar värdet i skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan. Med en VD på plats kan vi mer kraftfullt fortsätta vår satsning på att aktivt främja en [...]

3108, 2020

Vill rädda jordens klimat med hjälp av skogen

2020-08-31|

PRESSMEDDELANDE Granö 31 Augusti 2020 Klimatförändringen går att bromsa - om skogsforskningen omsätts i praktiken. Det menar grundare av den nya stiftelsen World Forest Forum, WFF. Sverige släpper ut 50 miljoner ton koldioxid per år. Den växande skogen binder 40 miljoner ton av detta. Att låta skogen [...]