Maria Hedblom har utsetts till VD för World Forest Forum från och med 1 november. Stiftelsen arbetar för att hitta lösningar som utvecklar värdet i skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan. Med en VD på plats kan vi mer kraftfullt fortsätta vår satsning på att aktivt främja en rikare biologisk mångfald i skogen.

– När Maria Hedblom nu kliver in som VD har vi en möjlighet att växla upp verksamheten. Hennes breda erfarenhet från olika ledarroller och hennes genuina engagemang för skogen är en svårslagen kombination, säger Jan Wejdmark, grundare och ordförande för WFF.

Hedblom är en av stiftelsens medgrundare och ledamot i styrelsen. Hon är en välkänd profil i Västerbottens näringsliv och arbetade tidigare som VD på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Maria Hedblom har också hunnit med att vara VD och medgrundare till Skogstekniska klustret och näringslivschef i Vindelns kommun, förutom att hon är engagerad i ett flertal styrelser.

När Maria Hedblom får frågan om vad som kommer att vara hennes viktigaste uppgift svarar hon att det är att bidra till ett bättre klimat genom skogens hjälp.

– Jag tror starkt på att den brukade skogen har fler värden än bara priset på virke. Stiftelsen vill vara en plattform där nya lösningar kan prövas och ett av de viktigaste projekten nu är att ta fram en lösning för biokrediter. Här samarbetar vi med SLU och Svea Green Foundation. Min roll kommer bland annat att vara att arbeta med förverkligandet av denna idé och andra affärsmöjligheter.

World Forest Forum har som mål att skapa fler värden i skogen för miljön och klimats skull. Stiftelsens styrelse beslutade nyligen att prioritera arbetet med rikare biologisk mångfald i skogen då man ser att nya affärsmöjligheter i skogen kan vara ett komplement till andra lösningar för en bättre miljö och ett bättre klimat.

Kontaktuppgifter
Maria Hedblom
E-post: maria.hedblom@worldforestforum.com
Tel: +46 70-236 54 36

Ladda ned pressmaterial och grafiskt material »