Loading...

Forskningsprojektet Finansieringslösningar

Projektet Finansieringsmodeller för rikare biologisk mångfald undersöker hur affärsmodeller och finansieringsmöjligheter kan utformas för skydd av skogens biologiska mångfald på ett sådant sätt att det säkerställer den biologiska mångfalden, ökar den ekonomiska avkastningen till investerarna och skapar ekonomiska mervärden för skogsägaren. Ansvarig för forskningsprojektet är Aleksandra Holmlund, SLU. I projektet har även Martin Pilstjärna bidragit med värdefull kunskap och erfarenhet.

Redan nu har forskningsrönen resulterat i ett initiativ för biokreditlösnngar i Sverige. Swedish Biocredit Alliance syftar till att skapa förutsättningar att transaktioner ska kunna genomföras på ett säkert och transparent sätt.

Forskningsprojektet sker i samverkan mellan SLU, World Forest Forum och Svea Green Foundation. Slutpresentation av projektet beräknas ske under våren 2024.

Forskningsprojektet har ett nära samarbete med det globala arbetet med biokrediter för att stärka en rikare biologisk mångfald.
Här kan du läsa mer om Biodiversity Credit Alliance »

Kontaktperson:

MARIA HEDBLOM
VD
070-236 54 36
maria.hedblom@worldforestforum.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.