Är det möjligt att sätta ett värde på biodiversitet precis som på virke? Det frågar sig forskaren Alexandra Holmlund.

I sitt nystartade forskningsprojekt kommer hon att titta närmare på ekosystemtjänster.

– Det finns folk som är villiga att betala för ekosystemtjänster, konstaterar Aleksandra Holmlund, som har arbetat med arbetat med skogliga frågor drygt 20 år och den senaste tiden med finansieringsfrågor.

Området är dock inte så väl utforskat och Holmlund hoppas att inom ett par år kunna presentera nya marknadslösningar som kan stärka arbetet med den biologiska mångfalden. Projektet sker i samarbete med SLU och World Forest Forum.