World Forest Forum 2022

Vad är en biokredit egentligen?

Aleksandra Holmlund, SLU

Aleksandra Holmlund presenterade de senaste rönen från det forskningsprojekt som hon leder och om hur biodiversitetskrediter från svensk skog skulle kunna fungera.