Loading...

Torsdagen den 30 maj är det dags för stiftelsen årliga hybridevent där de stora globala frågorna möter de lokala möjligheterna. Biokrediter är en av de konkreta lösningar som vuxit fram i samverkan med många engagerade medverkande. Årets event kommer att fokusera på hur biokrediter kan vara ett verktyg för företag att bidra till en rikare biologisk mångfald.

Den negativa trenden för biologisk mångfald är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Globalt riskerar en miljon växter och djur att utrotas och ofattbara 80 procent av EU:s naturliga miljöer är hotade. Enligt World Economic Forum är den krisen en av de värsta riskerna för ekonomin de kommande tio åren.

Alessandro Valentini, World Economic Forum, är en av huvudtalarna och kommer att berätta om de möjligheter som biokrediter ger ur ett globalt perspektiv.

Även Lena Dahl, Världsnaturfonden WWF, deltar och talar om Kan företag motverka biodiversitetskrisen?

Filippa Drakander, Newsec, bidrar med köparens perspektiv och Swedish Biocredit Alliance kommer att presentera möjligheten att investera i rikare biologisk mångfald genom helt nya pilotprojekt med biokrediter.

Konferensen anordnas i samarbete med Svea Green Foundation och Swedbank.