World Forest Forum ska på olika sött bidra till nya lösningar för utmaningarna i skogen, det var målet när vi bildades vår stiftelse. Det känns väldigt bra att, nu när snart ännu ett år passerat, konstatera att vi ser konkreta resultat av vårt arbete. Vi vill därför tacka alla engagerade och kloka personer som gett av sin tid och tankar för att gemensamt arbeta för en rikare biologisk mångfald och ett bättre klimat.

Att skapa mötesplatser för skogens många intressenter; skogsägarna, forskarna, företagarna och aktiva inom miljörörelsen, tror vi kan göra skillnad. När det första avtalet för biokrediter kunde presenteras på World Forest Forum 2023 var det ett bevis för det. Det är ett konkret resultat av de fördjupade insikter som uppstår i öppna och konstruktiva samtal. Ett genuint tack till alla som bidragit och självklart till Aleksandra Holmlund som leder det unika och världsledande forskningsprojektet!

World Forest Forum jobbar långsiktigt och därför instiftade vi i år ett nytt stipendium för att uppmuntra unga personer inom den skogliga branschen med potential att utvecklas till framtidens ledare. Isabella Hallberg Sramek utsågs till årets stipendiat och vi är övertygade om att vi kommer att få se mycket av hennes arbete framöver.

Att få bidra till ny kunskap genom samarbeten med akademin är en förmån. I år har arbetet skett främst i det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris, svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle studeras. Att sprida kunskap känns också angeläget då diskussioner om skogen ibland styrs av känslor snarare än fakta. Därför arrangerar stiftelsen webbinarium med framstående forskare kontinuerligt. Två uppmärksammade sådana var professorerna Mats Nilsson, om våtmarker, och Lena Gustafssons, om biologisk mångfald i skogen. Presentationerna finns att se i sin helhet på vår webb för den som missade det.

Genom att på detta sätt påminna oss alla om att det går att göra skillnad vill vi avsluta 2023! Vi önskar er alla en fridfull jul och ett riktigt gott och hoppfullt 2024!

Styrelsen för World Forest Forum