405, 2022

Internationell talare till event

2022-05-04|

Vid World Forums digitala event den 10 juni kommer Iain Mackay, som leder arbetet med kolkrediter på Morgan Stanley, att medverka. Han berättar om den utveckling och framtid, som han menar, kommer att generera pengar till skogsägaren och bidra till att rädda klimatet. Morgan Stanley är en amerikansk investmentbank, som [...]

205, 2022

Tuff jakt på bete

2022-05-02|

Lavarna har minskat dramatiskt i våra skogar. Det blir allt svårare för renarna att hitta bete och renskötarna tvingas stödutfodra. Tim Horskotte, forskningsingenjör på SLU, hoppas stt en dialog mellan olika intressenter ska öka kunskapen så att hållbara lösningar kan åstadkommas. Det är på det lokala planet [...]

2204, 2022

Skattkarta för naturvärden

2022-04-22|

Kartor som byggts på laserdata visar tydligt de områden som kan ha höga naturvärden. Det ger skogsägaren ett effektivt verktyg för att identifiera delar där fältstudier kan vara intressanta, berättar Eva Lindberg, lektor vid SLU. De detaljerade kartorna kan också vara en hjälp vid planering av skogsbruksåtgärder. [...]

704, 2022

Mångfald ger rikare liv

2022-04-07|

Vad är en Mångfaldspark? World Forest Forum besökte det 1 300 hektar stora område som SCA avsatt för detta ändamål utanför Lycksele i Västerbotten. Ulf Hallin, naturvårdsspecialist på SCA, menar att här är variation nyckelordet för att nå en rikare biologisk mångfald.

2403, 2022

Orörd skog för upplevelsens skull

2022-03-24|

På Högberget i Vindeln står träd som är 250 år. Skogsägaren Lars Rehn har själv valt att låta denna skog få utvecklas utan mänsklig påverkan eftersom han drivs av att andra ska få uppleva en orörd skog. Men det är möjligt att han gjort fler avsättningar om [...]

1703, 2022

Med uppdrag att utveckla skogen

2022-03-17|

Den privata skogsägaren har mycket att ta ställning till. Men det är sällan bråttom att fatta beslut, menar Sara Andersson, som driver företaget Foresta i Lycksele. Att lära känna sin skog i lugn och ro är hennes viktigaste tips. Andersson tror starkt på nya affärsmodeller där både [...]