506, 2023

Orsa satsar på biologisk mångfald

2023-06-05|

Orsa besparingsskog satsar på biologisk mångfald i sin skog. Genom att delta i ett pilotprojekt, som en del i en forskningsstudie, har de nu en plan för naturvårdsåtgärder som Swedbank finansierar genom ett köp av en biokredit. - Utan biokrediten hade vi aldrig kunnat göra åtgärder för den biologiska [...]

2504, 2023

Vilken betydelse har skogens våtmarker?

2023-04-25|

Vad är bäst för klimatet; att återställa de dikade skogliga våtmarkerna eller att fortsätta skogsproduktionen? Den frågan behandlade professor emeritus Mats Nilsson, SLU, under ett webbinarium arrangerat av World Forest Forum. Vad säger forskningen om de dikade skogliga våtmarkerna och dess påverkan på klimatet och biologiska mångfalden? [...]

2812, 2022

Tid för föränding

2022-12-28|

Vi står inför ett nytt år och då finns det anledning att summera året som gått. När utmaningarna är stora behöver vi påminna oss om de steg som tagits för att komma närmare lösningar. Att se till skogens alla resurser och driva frågor som ger tydliga resultat är [...]

2212, 2022

Biokrediter på COP15

2022-12-22|

FN:s klimatmöte COP15 nådde till slut fram till en global överenskommelse för att rädda den biologiska mångfalden. Finansieringen av åtgärderna har dock varit svårare för länderna att enas om. Det är tydligt att det finns behov av att också hitta kompletterande lösningar för att rädda naturens artrikedom. Aleksandra [...]

2911, 2022

Boka in 31 maj 2023!

2022-11-29|

Dags att boka in nästa års viktigaste event. För att lyckas nå målet med en rikare biologisk mångfald krävs det konkreta lösningar och handlingar. Det kommer vi att fokusera på under ett hybridevent onsdagen 31 maj 2023. WFF har de senaste åren anordnat ett flertal workshops och event [...]

2710, 2022

Ny VD för World Forest Forum

2022-10-27|

Maria Hedblom har utsetts till VD för World Forest Forum från och med 1 november. Stiftelsen arbetar för att hitta lösningar som utvecklar värdet i skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan. Med en VD på plats kan vi mer kraftfullt fortsätta vår satsning på att aktivt främja en [...]