2505, 2022

Värdefull mångfald

2022-05-25|

Aleksandra Holmlund driver ett forskningsprojekt med fokus på alternativa finansieringsmöjligheter för biologisk mångfald. 10 juni delar hon med sig av de senaste rönen på World Forest Forums digitala event. Eventet är kostnadsfritt.

2005, 2022

Kanadensisk exempel på ökad mångfald

2022-05-20|

En av talarna vid eventet om biologisk mångfald den 10 juni är Domenico Iannidinardo från Mosaic Forest Management i Kanada. Han kommer att berätta om varför de valde att skapa ett koldioxidprojekt i sitt skogsbruk och hur det påverkar mångfalden.

1805, 2022

Hur mäter man naturvärden?

2022-05-18|

En av knäckfrågorna när det gäller att få igång affärsmodeller kring biologisk mångfald är hur mäter man detta på ett bra och trovärdigt sätt. Anders Enetjärn, grundare av Ecogain, med huvudsäte i Umeå, menar att de har en modell just för detta.

1005, 2022

Amerikansk expert till event om biologisk mångfald

2022-05-10|

Huvudtalare vid World Forest Forums event den 10 juni är Timothy Male, grundare av Enviromental Policy Innovation Center. Han kommer att tala om möjligheten att skapa en marknad för ekosystemtjänster. Under Barack Obamas period som president var Male biträdande direktör för Vita husets råd för miljökvalitet. Under [...]

405, 2022

Internationell talare till event

2022-05-04|

Vid World Forums digitala event den 10 juni kommer Iain Mackay, som leder arbetet med kolkrediter på Morgan Stanley, att medverka. Han berättar om den utveckling och framtid, som han menar, kommer att generera pengar till skogsägaren och bidra till att rädda klimatet. Morgan Stanley är en amerikansk investmentbank, som [...]

205, 2022

Tuff jakt på bete

2022-05-02|

Lavarna har minskat dramatiskt i våra skogar. Det blir allt svårare för renarna att hitta bete och renskötarna tvingas stödutfodra. Tim Horskotte, forskningsingenjör på SLU, hoppas stt en dialog mellan olika intressenter ska öka kunskapen så att hållbara lösningar kan åstadkommas. Det är på det lokala planet [...]