2009, 2021

Jakten på skogens lösningar

Digitalt event 24 augusti  –  Kl 09:00 – 14:30 Att det är mitt i skogen som lösningarna kan hittas bevisades under Forum 21. Eventet visade tydligt på att de affärslösningar som uppstår när skogsägarens erfarenhet kombineras med vetenskap och innovation kan [...]

804, 2021

Skogen som lösning för klimatet – hur tänker du?

Digital träff med skogsägare 8 April  –  Kl 19:00 – 20:30 Under WFF:s första digitala event möttes skogsägare och entreprenörer för att lyssna, dela tankar och söka gemensamma lösningar för att utveckla användningen av skogen och samtidigt minska klimatpåverkan. Det fanns ett starkt engagemang hos deltagarna som visade på vikten [...]