För att skapa nya affärsmodeller och ekosystemtjänster inom skogen krävs det att många aktörer jobbar åt samma håll. World Forest Forum tog pulsen på Carolina Sachs, grundare av Martas Explorers, som arbetar med hållbara investeringar och Isak From, socialdemokratisk politiker i miljö- och jordbruksutskottet. Vad är det som behöver göras nu? Se vad de svarar på den frågan.