Foto: Olle Melkerhed

Isabella Hallberg Sramek, 29 år, har tilldelats World Forest Forums stipendium för 2023. Det nyinstiftade stipendiet vill lyfta fram unga personer som visat ett starkt intresse och engagemang för skogliga frågor. En beskrivning som mer än väl stämmer överens med Hallberg-Sramek, postdoktor vid SLU, vars forskning fokuserar på relationer mellan människan och skogen.

Årets stipendiat är jägmästare och skoglig doktor och bosatt i Sundsvall. Men vad betyder det att forska om relationen mellan människan och skogen?

– Jag forskar om människor som på olika sätt formar skogens skötsel, till exempel skogsägare. Men det handlar också om de som har en indirekt påverkan på skogens skötsel genom skogspolitiken, som renskötare och besökare i skogen, säger Isabella Hallberg-Sramek.

Forskningen handlar också om vilken påverkan samtida relationer kan ha på framtidens skogar. Det kan då handla om hur dessa relationer påverkar vilka nyttor, som samskapas i skogen, och hur de möter de förväntningar som finns på skogen.

– Det är oerhört roligt att få vara med och lyfta fram Isabella, konstaterar Maria Hedblom, vd, World Forest Forum. Hon visar prov på en rad förmågor som är nödvändiga för framtidens ledare inom skogs- såväl som utbildningssektorn.

I motiveringen till att just Hallberg-Sramek fått stipendiet står det:

”Hon har en unik kombination av forskning och folkbildning samt av naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv i sin portfölj. Hon har genom sin forskning utvecklat och visat prov på utomordentligt goda ledaregenskaper och förmåga att överbrygga disciplinära gränser som bådar gott för framtiden.”

– Jag är väldigt hedrad över att ha tilldelats World Forest Forums stipendium, säger Isabella Hallberg-Sramek.

Vad är då de viktigaste utmaningarna för den brukade skogen idag?

– Min avhandling handlar om hur vi kan skräddarsy skogsskötsel efter lokala förväntningar. Idag sköts skogarna ganska likformigt oavsett var i landet de ligger. Jag tror att det är viktigt att skräddarsy skogsskötsel. Det tror jag skulle leda till fler nyttor och ge mer tillbaka till både de som äger och på andra sätt nyttjar skogen.

Isabella Hallberg-Sramek har, förutom sina akademiska meriter, engagerat sig för jämställdhet i skogen.

– Efter #metoo, så var jag en av initiativtagarna till NYKS – Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och Ickebinära i Skogsbranschen som idag samlar över 800 kvinnor och ickebinära.

Hallberg-Sramek har även arbetat med populärvetenskapliga projekt, bland annat vid Hälsinglands museum, för vilket hon prisades av Svenska humanistiska förbundet. Hon har även deltagit i projektet Skogslabbet där gymnasieungdomar ska få möjlighet att lära sig mer om skogen.

Årets stipendiat har redan nu en idé om vad stipendiet ska användas till.

– Jag skulle gärna utveckla mig inom populärvetenskaplig kommunikation. Kanske blir det en kurs i presentationsteknik, säger Isabella.

World Forest Forum kommer att dela ut stipendiet årligen till en person under 30 år, som visat prov på stort engagemang för skogliga frågor.