World Forest Forum vill uppmuntra unga personer som engagerar sig för skogliga frågor och har därför inrättat ett nytt stipendium. Stipendiet kommer att delas ut årligen och i år är summan på 10 000 kr.

– Syftet med stipendiet är att främja en ung persons utbildning, utveckling eller ett specifikt projekt inom skogsbruk och hållbar skogsförvaltning, säger Maria Hedblom, vd för World Forest Forum. På det här sättet vill vi stötta unga som kan bidra till positiva förändringar inom skogssektorn.

Det är möjligt att både nominera sig själv eller någon ung person som passar kriterierna. Stipendiet riktar sig till unga personer, som till exempel studenter eller unga yrkesverksamma, som visat ett starkt intresse och engagemang för skogsbruk, skogsförvaltning, miljövetenskap eller relaterade områden.

World Forest Forums styrelse fattar beslutet om vem som får stipendiet baserat på tre kriterier:

  • Tydligt intresse och engagemang för skogsbruk och hållbar skogsförvaltning.
  • Potentialen att dra nytta av stipendiet för att främja sin utbildning, personliga utveckling eller genomförande av ett projekt.
  • Personliga egenskaper som engagemang, motivation och ledarskapsförmåga.

Stipendiet kan användas för att täcka studiekostnader, utbildningsmaterial, mentorstöd, praktikmöjligheter eller andra relevanta ändamål som främjar stipendiatens utbildning och personliga utveckling inom skogssektorn.

Det är enkelt att nominera. Länken hittar du här och ansökan är öppen till sista september.