For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Pär Holmström har börjat fundera på nya sätt att sköta den skog han ägt under lång tid. Han beskriver att han gått från en inställning om ”råproduktion” med fokus på mycket volym till att hitta andra lösningar att sköta sin skog. Han ser att det finns ett stort intresse bland skogsägare att tänka nytt och att det kommer att skyndas på av den generationsväxling som nu sker. Men han utmanar också myndigheter att tänka nytt så att de inte hämmar utvecklingen. Något som han själv stötte på i samtal med Skogsstyrelsen när han ville värna skogsfågeln på sina marker.