For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Svarte Swartling driver jord- och skogsbruk utanför Umeå.

Han tror mycket på möjligheterna att förena sitt brukande med att göra nytta för klimatet.