For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Konkreta lösningar för att minska klimatpåverkan är WFF:s mål. Därför samverkar stiftelsen med Carbon Capture Company som erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill  ta ett steg  mot ett fossilfritt samhälle.