For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Albin Lundmark är tillsammans med sin sambo nyblivna skogsägare. Att deras skog kan få vara med och bidra till en lösning på klimatfrågan är något de brinner för.